Anasayfaİlan

Yargıtay en az İlköğretim mezunu ve personel alım ilanı! Başvuru için son gün

Yargıtay en az İlköğretim mezunu ve personel alım ilanı! Başvuru için son gün

Yargıtay en az İlköğretim mezunu ve personel alım ilanı! Başvuru için son gün Yargıtay Başkanlığı en az İlköğretim mezunu ve en az KPSS 60 puan ile

2021 PMYO başvuruları ne zaman? Polis alımında başvuru şartı değişti!
Pilot nasıl olunur? 2021 Pilot olma şartları ve maaşları!
En az ortaöğretim mezunu memur alımı! Son başvuru ne zaman bitecek?

Yargıtay en az İlköğretim mezunu ve personel alım ilanı! Başvuru için son gün

Yargıtay Başkanlığı en az İlköğretim mezunu ve en az KPSS 60 puan ile sürekli işçi, bilişim personeli ve sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. 3 farklı ilan ile toplamda 493 personel alacağını ilan eden kurum, İlanlar ise başvuru şartlarına ve tarihine ilişkin merak edilen tüm detayları adaylar ile paylaştı. Sürekli işçi alımı İŞKUR üzerinden gerçekleştirilirken diğer iki alım ise www.turkiye.gov.tr/yargitay -is-basvurusu internet adresi üzerinden yapılacak. İşte Yargıtay personel alımına ilişkin tüm detaylar ve resmi ilan metni…

Yargıtay Sürekli İşçi Alımı!

Yargıtay Başkanlığı en az İlköğretim mezunu ve en az KPSS 60 puan ile 279 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Yayınlanan resmi ilan ile tüm detaylar açıklandı.

Başvurular Ne Zaman Başlayacak?

Yargıtay 279 sürekli işçi alımını İŞKUR üzerinden gerçekleştirecek. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını 07.06.2021 – 11.06.2021 tarihleri arasında Ankara İŞKUR İl Müdürlüğüne – Çankaya Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabilecekler

Başvuru Şartları Neler?

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 

2. Kamu haklarından mahrum olmamak, 

3. Sınavın son başvuru tarihi itibariyle18 yaşını tamamlamış olmak, 

4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

5. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak, 

6. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak,(yapılmış, tecilli veya muaf olmak) 

7. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak, 

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, 

9. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu sonuçlanmak, 

10. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Yargıtay Bilişim Personeli Alımı!

Yargıtay Başkanlığı bünyesinde istidam edilmek üzere 2 Bilişim Personeli alımı yapacak. Yayınlanan resmi ilan ile tüm detaylar açıklandı.

Başvurular Ne Zaman Başlayacak?

Yargıtay Bilişim Personeli alımı başvuruları 21 Haziran 2021 tarihinde başlayacak. Adaylar 25 Haziran 2021 tarihine kadar www.turkiye.gov.tr/yargitay -is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine üye girişi yaparak elektronik başvuru yoluyla gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvuru Şartları Neler?

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartlan haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kuruluna kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHK’de belirtilen sürelerde 2 kat için en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve özel kesimde Sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.) e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak,

g) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak, 

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Yargıtay Sözleşmeli Personel Alımı!

Yargıtay Başkanlığı bünyesinde istidam edilmek üzere 2 Bilişim Personeli alımı yapacak. Yayınlanan resmi ilan ile tüm detaylar açıklandı.

Başvurular Ne Zaman Başlayacak?

Yargıtay sözleşmeli personel alımı başvuruları 7 Haziran 2021 tarihinde başlayacak. Adaylar 11 Haziran 2021 tarihine kadar www.turkiye.gov.tr/yargitay -is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine üye girişi yaparak elektronik başvuru yoluyla gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvuru Şartları Neler?

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak,

b) Başvuru tarihi itibariyle18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

d) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

e) Zabıt Katibi, Çözümleyici, Programcı, Teknisyen, Tekniker, Kameraman pozisyonlarına başvuracak adayların başvurunun son günü olan 11.06.2021 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak. (Doğum tarihi 11.06.1986 ve sonrası olanlar müracaat edebilir.)

f) Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların başvurunun son günü olan 11.06.2021 tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak. (Doğum tarihi 11.06.1991 ve sonrası olanlar müracaat edebilir.)

g) 2020 yılı KPSS(B grubu) sınavına girmiş olmak ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden, ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olmak. Zabıt katibi ve koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için en az 70 puan almış olma şartı aranacaktır.

h) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

i) Kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etme sebebiyle herhangi bir Kurumca sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

j) Sözleşme dönemi içerisinde 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmiş olanlar, fesih tarihinden itibaren bir yıldan önce tekrar sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilemezler.

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

İlan Uyarısı
Bu ilan (Yargıtay en az İlköğretim mezunu ve personel alım ilanı! Başvuru için son gün) İlan sitesi üzerinden alıntılanmıştır, Yargıtay en az İlköğretim mezunu ve personel alım ilanı! Başvuru için son gün ve daha fazla ilana ulaşmak için ilan Web sitesini ziyaret edin. Sitemizdeki Yargıtay en az İlköğretim mezunu ve personel alım ilanı! Başvuru için son gün ilanı ve benzer bütün ilanlara başvurmak için işkur un websitesini ziyaret edin emekciler.net Sitemizdeki bütün ilanlar bilgilendirme amaçlıdır. Sitemiz üzerinden ilanlara başvuramazsınız. Başvuru için ilan Web sitesini ziyaret edin.

 

YORUMLAR

WORDPRESS: 0