Anasayfaİlan

Vakıflar Genel Müdürlüğü Temizlik ve Güvenlik Görevlisi Alımı! KPSS’li ve KPSS’siz başvuru..

Vakıflar Genel Müdürlüğü Temizlik ve Güvenlik Görevlisi Alımı! KPSS’li ve KPSS’siz başvuru..

Vakıflar Genel Müdürlüğü Temizlik ve Güvenlik Görevlisi Alımı! KPSS'li ve KPSS'siz başvuru.. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Tarım ve Orman Bakanlığı 50 KPSS ile personel alımı! Lise, önlisans ve lisans mezunu..
KPSS 70 puan ile en az lise mezunu Zabıt Katibi alımı ilanı! İşte başvuru detayları
Gençlik ve Spor Bakanlığı KPSS 60 puan ile 1350 personel alımı yapacak? Başvuru kılavuzu yayında

Vakıflar Genel Müdürlüğü Temizlik ve Güvenlik Görevlisi Alımı! KPSS’li ve KPSS’siz başvuru..

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda 81 sözleşmeli personel ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi kadrosuna 23 temizlik görevlisi alımı yapılacak. Güvenlik Görevlisi alımlarına kadın ve erkek adaylar başvuru yapabilecek. Bu ilanlara başvuru yapacak adayların ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmaları gerekmektedir. 

İŞKUR en az lise mezunu büro memuru alım ilanı! Nasıl başvuru yapılır?

 

GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, 

ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer şartları taşımak ve bu madde gereğince güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, 

Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

Herhangi bir sözleşmeli pozisyonda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin feshi tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir. 

Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, istihdam işlemleri yapılmış ise işlemleri iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

Üniversitelerin en az iki yıllık ön lisans bölümünden mezun olmak, 

01.01.2021 tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak, (01.01.1991 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.) 

Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edeceklerinde belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.) 

Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm’den kısa boylu olmamak, (Asıl listede yer alan adaylardan bir sağlık kuruluşundan alınan boy-kilo gösterir belge istenecektir.) 5) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 20’den fazla veya az olmamak, (Örneğin;175 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 75+20=95’ten fazla, 75-20=55’ten az olmaması gerekmektedir.) 

Görevini yapmaya engel olabilecek sağlık problemi bulunmaması ile gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak, 

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular, 22/03/2021 Pazartesi günü başlayıp, 02/04/2021 Cuma günü saat 18.00’de sona erecektir. 

Başvurular Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde (www.vgm.gov.tr) yayınlanacak “Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. 3) Adayların başvuru esnasında fotoğraf, öğrenim belgesi, özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, 2020 KPSS sonuç belgesi, adli sicil kaydı ile askerlik durum belgesini (erkek adaylar için) sisteme eksiksiz olarak yüklemeleri gerekmektedir. 

Sadece internetten yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartları taşımayan başvurular ile şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

İşe alınacak adaylar, yerleştirme sonuçlarının kendilerine duyurulduğu tarihten itibaren işe başlamak için istenecek belgeleri tamamlayarak, belirlenecek süre içerisinde Genel Müdürlük Personel Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak, 

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

Kamu kurum ve kuruluşların özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak, 

Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmamak (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak). 6) Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, 

Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak, 

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, 

İşe alınacak işçilerin deneme süresi iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir. 

Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, istihdam işlemleri yapılmış ise işlemleri iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

TEMİZLİK GÖREVLİSİ ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

En az ilköğretim en fazla ön lisans mezunu olmak,

İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine engel durumu olmamak, 

İlk başvuru tarihinden önce İstanbul ilinde ikamet ediyor olmak. 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 22-26 Mart 2021 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır.

İLANIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ!

İlan Uyarısı
Bu ilan (Vakıflar Genel Müdürlüğü Temizlik ve Güvenlik Görevlisi Alımı! KPSS’li ve KPSS’siz başvuru..) İlan sitesi üzerinden alıntılanmıştır, Vakıflar Genel Müdürlüğü Temizlik ve Güvenlik Görevlisi Alımı! KPSS’li ve KPSS’siz başvuru.. ve daha fazla ilana ulaşmak için ilan Web sitesini ziyaret edin. Sitemizdeki Vakıflar Genel Müdürlüğü Temizlik ve Güvenlik Görevlisi Alımı! KPSS’li ve KPSS’siz başvuru.. ilanı ve benzer bütün ilanlara başvurmak için işkur un websitesini ziyaret edin emekciler.net Sitemizdeki bütün ilanlar bilgilendirme amaçlıdır. Sitemiz üzerinden ilanlara başvuramazsınız. Başvuru için ilan Web sitesini ziyaret edin.

 


yenisahra escort
yesilkoy escort
yesilyurt escort
zeytinburnu escort

YORUMLAR

WORDPRESS: 0