Anasayfaİlan

Sözleşmeli Öğretmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır? MEB akademik takvim…

Sözleşmeli Öğretmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır? MEB akademik takvim…

Sözleşmeli Öğretmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır? MEB akademik takvim... Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapmak üzere

Kırıkkale Üniversitesi en az ortaöğretim mezunu sağlık personeli alım ilanı! Başvuru ne zaman sona erecek?
Üniversiteye KPSS puanı ile sözleşmeli personel alımı! 2021 Hemşire Teknisyen Tekniker alımı
EGM Polis ve Bekçi alımında değişiklik yapıldı! 2021 yılı için yapılan değişiklik nedir?

Sözleşmeli Öğretmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır? MEB akademik takvim…

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapmak üzere 19.940 sözleşmeli öğretmen atama işlemi, aşağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır. Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak ön başvurular, “ilkatama.meb.gov.tr” adresinden Elektronik Ön Başvuru Formu doldurularak yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Buraya Tıklayarak MEB sitesine giriş yapınız. Sol alt köşede yer alan kutucuğa tıklayarak e-devlet sitesi üzerinden sisteme giriş yapınız. E-devlet şifreniz yoksa hemen PTT’den temin edebilirsiniz.

Branşınızı, mezun olduğunuz üniversiteyi seçiniz ve sisteme giriş yapınız.

İlk bölüme fotoğrafınızı, ikinci bölüme mezuniyet belgenizi ya da diplomanızı, üçüncü bölüme formasyon belgenizi, dördüncü bölüme yurt dışından mezun olduysanız denklik belgenizi, beşinci bölüme ise varsa diğer belgelerinizi yükleyerek ilerleyiniz.

Karşınıza çıkan okula giriş tarihi, mezun tarihi, size ulaşılacak adres ve telefon bilgileri, kamu kurumunda çalışıyorsanız kurum bilgilerinizi girin ve ilerleyiniz.

Adli sicil kaydı, erkekler için askerlik durumu ve sağlık bilginizi beyan ederek ilerleyiniz.

Listeden 10 mülakat şehri seçiniz ve ilerleyiniz.

Çalıştığınız yerlerin SGK hizmet dökümü, adli sicil kaydı gibi belgelerinizi isteğe bağlı olarak sisteme yükleyiniz ve ilerleyiniz.

Başvuruyu kaydet deyiniz ve bitiriniz.

Tüm adımlar yapıldıktan sonra başvuru onaylanmak üzere İl ya da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmekte olup görevli memur onayladıktan sonra belgenizi indiriniz, saklayınız. Başvurunuz MEB tarafından onaylanınca başka bir işlem yapmanız gerek kalmamaktadır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TAKVİMİ 

Sözlü sınavlar 17 Mayıs-6 Haziran’da yapılacak, sonuçlar 8 Temmuz’da açıklanacak. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos’ta sonuçlandırılacak.

ÖN BAŞVURUYA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak ön başvurular, Ek-4 Takvim’de belirtilen süre içerisinde “ilkatama.meb.gov.tr”adresindenElektronik Ön Başvuru Formu doldurmak suretiyle yapılacaktır.

Ön başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilecek;adaylar belge sunmak, başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerine gitmeyeceklerdir.

Adaylar başvuru sistemine e-devlet kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak giriş yapacaklardır.4.Ön Başvuruya ilişkin kayıtların Ek-4 Takvim’de belirtilen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlanması gerekmektedir.

Adaylar; Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanları bakımından KPSSP121 puan türünden; Almanca, Arapça ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden; diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecektir. Bu kapsamda başvurular geçerli olan KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecektir. Birden fazla sınava (2019 ve 2020) katılan adayların, yüksek olan KPSS puanı Elektronik Ön Başvuru Formuna otomatik olarak yansıtılacaktır.

Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana atanmak üzere ön başvuruda bulunabilecektir.

Adayların ön başvuruda sisteme girdikleri iletişim bilgileri (cep telefonu, e-posta v.b), herhangi bir problemle karşılaşıldığında adayla iletişim kurmak açısından büyük önem arz ettiğinden, adayların bu bilgileri sisteme doğru ve eksiksiz girmeleri gerekmektedir.

Adaylar Elektronik Ön Başvuru Formuna güncel fotoğraflarını yükleyeceklerdir.

Başvuruyu elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğü seçilecektir.

Atamaya Esas belgeler (mezuniyet belgesi veya diplomanın, varsa formasyon belgesinin, varsa denklik belgesinin ön ve arka yüzleri ile felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge v.b) taranarak elektronik ortamda aday tarafından sisteme yüklenecektir.

Adayın Elektronik Başvuru Formunda seçmiş olduğu yükseköğretim programı, eğitim fakültesi dışındaki bir program ise; onay ekranına “Pedagojik Formasyon Belgesi var mı?” sorusu gelecektir. Belgesini ibraz eden adaylar için bu alanın işaretlenerek belge tarih ve sayısının girilmesi zorunludur. Lisans diplomalarında “Pedagojik Formasyon Görmüştür.” ifadesi bulunan adayların, öğrenimleri süresince kaç kredilik pedagojik formasyon dersi aldıklarını gösterir belgeyi mezun oldukları fakültelerden almaları ve bu belgenin tarih ve sayısını girmeleri gerekmektedir.

Pedagojik formasyon belgesinde belge sayısının olmaması durumunda ekranda sayı alanına “0” (sıfır) girilecektir.

Adaylardan ön başvuruda sağlık, askerlik ve adlî sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik Ön Başvuru Formunda beyan alınacaktır.

Ön başvuruda adaylar, sözlü sınava katılmak istedikleri Ek-2 Sınav Merkezleri’nde belirtilen 81 il içerisinden 10 il tercihi yapacaklar, tercihlerden birine yerleştirilememesi durumunda Bakanlıkça belirlenen diğer illerden birinde sözlü sınava alınmayı kabul ettiğine dair beyanı işaretleyeceklerdir. 

Sözlü sınavlar;Ek-2 Sınav Merkezleri’nde belirtilen 17ilde yüz yüze, 64 ilde ise il millî eğitim müdürlüklerince belirlenen yerlerde oluşturulan Video Konferans Sınav Salonlarında çevrimiçi yapılacaktır.

Çevrimiçi (video konferans)yöntemle sınava alınacak adaylar, sözlü sınavın yapılacağı tarihteil millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan Video Konferans Sınav Salonlarında hazır bulunacak, bu adaylar Ek-2Sınav Merkezleri’nde belirtilen 17 ilde oluşturulan komisyonlardan Bakanlıkça belirlenen komisyona internet aracılığı ile bağlanmak suretiyle sözlü sınava tabi tutulacaklardır. 

Başvuru tarihi itibarıyla askerlik için sevke tabi olanlar ile hâlen askerlik hizmetini yapmakta olan öğretmen adayları başvuruda bulunabilecektir. Bu adaylardan askerlik hizmetini yapmakta iken öğretmenliğe atananlar, hâlen askerde olduklarını ve muhtemel terhis tarihlerini gösterir bir belgeyi en kısa süre içinde dilekçe ekinde atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine gönderecekler ve terhis tarihini takip eden bir ay içinde göreve başlatılacaklardır.

Ön başvuruya ai tkayıt işlemi tamamlandıktan sonra yapılan başvuru elektronik ortamda incelenmek üzere aday tarafından seçilen il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünün sistemine yansıyacaktır.

Başvurular ilgili il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce incelenecek ve uygun olan başvurular sistem üzerinden onaylanacak, uygun olmayan başvurular ise gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir. Adaylar bu süreçte başvurularının onay veya ret durumlarını sistem üzerinden takip edeceklerdir.

Başvurusu onaylanan aday, Elektronik Ön Başvuru Formu’nu cihazına kaydedecek veya çıktısını alarak muhafaza edecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,6. 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,Not 1 : 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin belgeleri kabul edilecektir.7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır

İlan Uyarısı
Bu ilan (Sözleşmeli Öğretmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır? MEB akademik takvim…) İlan sitesi üzerinden alıntılanmıştır, Sözleşmeli Öğretmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır? MEB akademik takvim… ve daha fazla ilana ulaşmak için ilan Web sitesini ziyaret edin. Sitemizdeki Sözleşmeli Öğretmenlik Başvurusu Nasıl Yapılır? MEB akademik takvim… ilanı ve benzer bütün ilanlara başvurmak için işkur un websitesini ziyaret edin emekciler.net Sitemizdeki bütün ilanlar bilgilendirme amaçlıdır. Sitemiz üzerinden ilanlara başvuramazsınız. Başvuru için ilan Web sitesini ziyaret edin.

 


üsküdar escort
yenibosna escort
yenikapı escort

YORUMLAR

WORDPRESS: 0