Anasayfaİlan

Sosyal Güvenlik Kurumu 70 KPSS ile 50 memur alımı yapacak! SGK başvuru şartları neler?

Sosyal Güvenlik Kurumu 70 KPSS ile 50 memur alımı yapacak! SGK başvuru şartları neler?

Sosyal Güvenlik Kurumu 70 KPSS ile 50 memur alımı yapacak! SGK başvuru şartları neler? SGK tarafından yapılacak olan 50 kişilik sosyal güvenlik den

ASELSAN 800 mühendis 400 teknisyen alımı yapacak! Başvurular ne zaman başlayacak?
PMYO başvuruları ne zaman? 2021 polislik için YKS taban puanı ne kadar?
Ortaöğretim mezunu sağlık personeli alım ilanı! Son başvuru ne zaman?

Sosyal Güvenlik Kurumu 70 KPSS ile 50 memur alımı yapacak! SGK başvuru şartları neler?

SGK tarafından yapılacak olan 50 kişilik sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı giriş sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı uygulanacaktır. Sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı için; 2019 ve 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) KPSS P40, KPSS P42 ve KPSS P43 puan türlerinden en az 70 almış olmak gerekmektedir. Peki başvuru şartları neler?

Başvuru Şartları Neler?

Sosyal güvenlik denetmen yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir: 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan genel şartları taşımak. 

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak. 

Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. 

KPSS puan türünde 70 ve üzeri puan almış olmak.

Süresi içinde başvuru yapmış olmak. 

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Başvurular aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır. 

Başvurular; e-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr/sgk-kurum-disi-sinav) adresinden 24 Mayıs 2021 tarihinde başlayıp 04 Haziran 2021 tarihi mesai bitiminde (Saat: 17.30’da) sona erecektir. 

Adaylar, T.C. kimlik numarası ile başvuru ekranına giriş yapacak olup “Sosyal güvenlik denetmen yardımcılığı sınavı başvuru formu” nu eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra “tamam” ve “onayla” butonuna basarak başvurusunu tamamlayacaktır. 

Adayın başvurusu tamamlandıktan sonra KPSS puanı ÖSYM üzerinden sistem tarafından kontrol edilecektir. Bilgilerinde yanlışlık olan adayın başvurusu değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

Aday; başvuru formuna 4.5×6 ebadında ve son 6 ay içinde çekilmiş fotoğrafını elektronik ortamda tarayıp yerleştirecektir. Başvuru esnasında ayrıca fotoğraf istenmeyecektir. e) Adaylar iletişim bilgilerini (adres, telefon numarası,  e-posta adresi) en güncel haliyle yazacaklardır. 

Başvuru formunun hatasız ve eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Başvuruda yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu tutulacaktır. 

Elektronik ortam dışında başvuru kabul edilmeyecektir. 

Giriş sınavına katılmaya hak kazanacak adayların tespiti, başvuran adayların KPSS başarı puan sıralamasına göre yapılır.

Yazılı Sınav Konuları

Yazılı sınav, çoktan seçmeli test usulü ile 03 Temmuz 2021 tarihinde Saat: 10.00’da Ankara’da yapılacak olup sınava girmeye hak kazanan adayların sınav yerleri Kurum internet (www.sgk.gov.tr) adresinden ilan edilecektir. Yazılı sınav konuları, konu alt başlıkları, soru sayıları ve soruların konu grupları bakımından hangi ağırlıkta değerlendirmeye tabi tutulacağı Tablo 2’ de belirtilmiştir. 

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir. 

Sınav sonuçları, Kurumun internet sayfasında sınav tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde ilan edilir. 

Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaylardan başlanarak, atama yapılacak kadronun dört katına kadar Tablo 1’ de belirtilen sayıda aday sözlü sınava çağrılır. (Son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil). 

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce sınavın yapılacağı yer, gün ve saat bildirilmek suretiyle Kurumun internet adresinde ilan edilecektir. 

Sözlü sınavda adaylar; 

Mezun olunan bölümlere göre sınav duyurusunda alt başlıkları belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, 

Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 

Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 

Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 

Genel yetenek ve genel kültürü,

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle değerlendirilir. Sorular, her bir Komisyon üyesi tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentler için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Sınav sonuçlarına göre asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı puanının da eşit olması halinde, ilgili KPSS (A) puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Asıl ve yedek listeler Kurumun internet sitesinde ilan edilir. Yapılan sınavda başarılı olmak ve başarı puanları dikkate alınmak şartıyla duyuruda belirtilen denetmen yardımcısı kadro sayısını geçmemek üzere, Komisyon tarafından yedek aday sayısı belirlenebilir. Yedek adayların hakları, ilan tarihini takip eden üç ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

İlan Uyarısı
Bu ilan (Sosyal Güvenlik Kurumu 70 KPSS ile 50 memur alımı yapacak! SGK başvuru şartları neler?) İlan sitesi üzerinden alıntılanmıştır, Sosyal Güvenlik Kurumu 70 KPSS ile 50 memur alımı yapacak! SGK başvuru şartları neler? ve daha fazla ilana ulaşmak için ilan Web sitesini ziyaret edin. Sitemizdeki Sosyal Güvenlik Kurumu 70 KPSS ile 50 memur alımı yapacak! SGK başvuru şartları neler? ilanı ve benzer bütün ilanlara başvurmak için işkur un websitesini ziyaret edin emekciler.net Sitemizdeki bütün ilanlar bilgilendirme amaçlıdır. Sitemiz üzerinden ilanlara başvuramazsınız. Başvuru için ilan Web sitesini ziyaret edin.

 

YORUMLAR

WORDPRESS: 0