Anasayfaİlan

KPSS 60 Puan İle Hemşire, Ebe, Fizyoterapist, Psikolog, Alımı! Başvurular için bugün son…

KPSS 60 Puan İle Hemşire, Ebe, Fizyoterapist, Psikolog, Alımı! Başvurular için bugün son…

KPSS 60 Puan İle Hemşire, Ebe, Fizyoterapist, Psikolog, Alımı! Başvurular için bugün son... Harran Üniversitesi en az KPSS 60 puan ile Hemşire, Psi

Gençlik ve Spor Bakanlığı KPSS ile memur alımı devam ediyor!
Bekçi nasıl olunur? 2021 bekçi olma şartları ve tüm merak edilenler!
KPSS 70 DSİ puan ile sözleşmeli personel alımı başladı! Başvuru için son 5 gün!

KPSS 60 Puan İle Hemşire, Ebe, Fizyoterapist, Psikolog, Alımı! Başvurular için bugün son…

Harran Üniversitesi en az KPSS 60 puan ile Hemşire, Psikolog, Fizyoterapist, Ebe, Laborant, Röntgen Teknisyeni ve Sağlık Personeli alımı yapacağını duyurdu. Yayınlanan ilan ile en az lise mezunu adaylar arasından alım yapacağını açıklayan kurum, toplamda 60 sözleşmeli personel istidam edeceğini açıkladı. İşte Harran Üniversitesi personel alımı başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilen detaylar….

Başvuru Tarihi Ne Zaman?

Harran Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuruları 17 Haziran 2021 tarihi itibari ile başladı. Adaylar 15 gün içerisinde yani 2 Temmuz 2021 tarihine kadar istenilen belgeler ile birlikte Üniversitenin Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekiyor. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Başvuru Şartları Neler?

1-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır

a-) Türk Vatandaşı olmak,     
b-) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c-) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d-) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
e-) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- Başvuracak adaylardan Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSS (P93) puanı ve Meslek Lisesi mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P94) puan türlerinden en az 60 ve üzeri puan almak.

3- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

4- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (B) maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (B) maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek.

İstenen Belgeler Neler?

1)Adayların başvurduğu pozisyonu belirten dilekçe/Başvuru Formu (http://personel.harran.edu.tr/) adresinden elektronik ortamda ve eksiksiz doldurulacaktır.

2) 2020 KPSS (B) sonuç belgesi internet çıktısı (sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir.)

3) Mezuniyet Belgesi (diploma ön ve arka yüzü veya karekodlu e-devlet kapısı çıktısı)

4) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge. (e- devlet çıktısı)

5) Kimlik Fotokopisi

6) 1 adet vesikalık fotoğraf (1 adeti Başvuru Formuna yapıştırılmış olacak)

7) Başvurulan unvanda isteniyor ise çalışma belgesi (ilan tarihi itibariyle ilgili süreyi tamamlamış olması gerekmektedir.) Ayrıca isme/ilgili makama yazılmış ıslak imzalı ve onaylı yazının aslı.

8) Başvurulan unvanda isteniyor ise SGK barkodlu hizmet dökümü (alanında çalışıp çalışmadığının tespiti için meslek kodu dikkate alınacaktır)

* Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra evrak tesliminde asıllarının ibrazı istenecektir.

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

İlan Uyarısı
Bu ilan (KPSS 60 Puan İle Hemşire, Ebe, Fizyoterapist, Psikolog, Alımı! Başvurular için bugün son…) İlan sitesi üzerinden alıntılanmıştır, KPSS 60 Puan İle Hemşire, Ebe, Fizyoterapist, Psikolog, Alımı! Başvurular için bugün son… ve daha fazla ilana ulaşmak için ilan Web sitesini ziyaret edin. Sitemizdeki KPSS 60 Puan İle Hemşire, Ebe, Fizyoterapist, Psikolog, Alımı! Başvurular için bugün son… ilanı ve benzer bütün ilanlara başvurmak için işkur un websitesini ziyaret edin emekciler.net Sitemizdeki bütün ilanlar bilgilendirme amaçlıdır. Sitemiz üzerinden ilanlara başvuramazsınız. Başvuru için ilan Web sitesini ziyaret edin.

 

YORUMLAR

WORDPRESS: 0