Anasayfaİlan

Göç İdaresi En Az Lise Mezunu 1215 Personel Alımı Yapacak! Başvuru için bugün son!

Göç İdaresi En Az Lise Mezunu 1215 Personel Alımı Yapacak! Başvuru için bugün son!

Göç İdaresi En Az Lise Mezunu 1215 Personel Alımı Yapacak! Başvuru için bugün son! İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü en az lise mezunu

İŞKUR üzerinden en az lise mezunu Temizlik Görevlisi alım ilanı! Başvuru için bugün son gün
İŞKUR’dan en az lise mezunu büro memuru alımı! KPSS şartsız ve sınavsız başvuru..
Gençlik ve Spor Bakanlığı 60 KPSS puanıyla memur alacak! 2021 Başvurular ne zaman başlayacak?

Göç İdaresi En Az Lise Mezunu 1215 Personel Alımı Yapacak! Başvuru için bugün son!

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü en az lise mezunu 1215 Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı yapacağını duyurdu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilecek adaylardan en az KPSS 65 puan alma şartı aranıyor. İşte Göç İdaresi Koruma ve Güvenlik Görevlisi son başvuru tarihi ve merak edilen diğer detaylar…

Başvurular Ne Zaman Başlayacak?

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1215 Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı başvuruları 21 Haziran 2021 tarihi itibari ile başladı. Adaylar 25 Haziran 2021 tarihine kadar başvurularını tamamlayabilecek. 

Bakanlığa ait (www.icisleri.gov.tr) internet adresinde yer alan lisans mezunları için “Göç İdaresi 2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lisans Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na, ön lisans mezunları için “Göç İdaresi 2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Ön Lisans Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na lise mezunları için “Göç İdaresi 2021 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lise Giriş (Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na KPSS (B) Grubu puan türünden kendisine uygun olanı seçerek ilgili sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığıyla    e-Devlet şifresi ile erişip elektronik ortam üzerinde müracaat edilecek.

BAŞVURU EKRANI

Başvuru Şartları Neler?

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2- Giriş (Sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1986 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),

3- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

4- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP (3), ön lisans mezunları için KPSSP (93) ve lise mezunları için KPSSP (94) puan türünden en az 65 (altmış beş) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı adayın içerisinde bulunmak,

5- Adaylar ancak bir pozisyon unvanı sınavına başvurabilecektir. Bu başvuru sadece bir il veya Genel Müdürlük merkez teşkilatına yapılacaktır. Birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla ile ya da il ile birlikte merkez teşkilatına yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar hariç olmak üzere)

Özel Başvuru Şartları Neler?

a)   En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

c) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak,

ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,

d) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,

f) Ülkenin her yerinde 24 saat esasına göre vardiyalı ve/veya dış mekânda çalışmasına ve seyahat etmesine engel bir durumunun olmaması,

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

İlan Uyarısı
Bu ilan (Göç İdaresi En Az Lise Mezunu 1215 Personel Alımı Yapacak! Başvuru için bugün son!) İlan sitesi üzerinden alıntılanmıştır, Göç İdaresi En Az Lise Mezunu 1215 Personel Alımı Yapacak! Başvuru için bugün son! ve daha fazla ilana ulaşmak için ilan Web sitesini ziyaret edin. Sitemizdeki Göç İdaresi En Az Lise Mezunu 1215 Personel Alımı Yapacak! Başvuru için bugün son! ilanı ve benzer bütün ilanlara başvurmak için işkur un websitesini ziyaret edin emekciler.net Sitemizdeki bütün ilanlar bilgilendirme amaçlıdır. Sitemiz üzerinden ilanlara başvuramazsınız. Başvuru için ilan Web sitesini ziyaret edin.

 

YORUMLAR

WORDPRESS: 0