Anasayfaİlan

BDDK ön lisans ve lisans mezunu personel alımı: KPSS 70 puan ile başvuru yapılacak!

BDDK ön lisans ve lisans mezunu personel alımı: KPSS 70 puan ile başvuru yapılacak!

BDDK ön lisans ve lisans mezunu personel alımı: KPSS 70 puan ile başvuru yapılacak! Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2020 KPSS puanı ile me

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile silahsız ve silahlı 4.035 güvenlik görevlisi alımı yapılacak!
KPSS 70 puan ile en az lise mezunu Zabıt Katibi alımı ilanı! İşte başvuru detayları
2021 MSÜ taban puanı kaç? Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı kadın-erkek puanları…

BDDK ön lisans ve lisans mezunu personel alımı: KPSS 70 puan ile başvuru yapılacak!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2020 KPSS puanı ile memur ve mühendis alımı yapacağını duyurdu. Adaylar İstanbul’da istihdam edilecek olup başvurular, 29 Mart 2021 tarihi saat 14.00’da başlayıp 9 Nisan 2021 tarihi saat 16.00’da sona erecektir. Ayrıca Giriş sınavına, kamu kurum veya kuruluşlarında çalışmakta olan Devlet memurları ile 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 veya KPSSP93 puanıyla merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar (Ataması yapılanlar veya yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar) başvuruda bulunamayacaktır.

Başvuru Genel Şartları

Türk Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer verilen şartları taşımak.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 26’ncı maddesi hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.

Ön Lisans Memur Kadrosu Başvuru Şartları

Adalet, adalet meslek eğitimi, adalet meslek yüksekokulu bölümlerinden birinden mezun olmak.

Memur Lisans Kadrosu İçin Başvuru Şartları

Siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakültelerine bağlı bölümlerden veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki bölümlerden mezun olmak.

Mühendis Kadrosu İçin Başvuru Şartları

Siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakültelerine bağlı bölümlerden veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki bölümlerden mezun olmak.

KPSS Şartı Aranıyor!

Ön Lisans mezunu memur kadrosu için 70 puan ve lisans mezunu memur ve mühendis kadroları için 80 KPSS puanı şartı aranmaktadır. Buna göre adayların 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından ön lisans mezunu için KPSSP93 ve lisans mezunu için KPSSP3 puan türünden puan almış olmak şartı aranacak.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Başvurular, Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) online erişim suretiyle ulaşılabilecek “Başvuru Formu”nun eksiksiz ve doğru olarak doldurulması suretiyle yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Başvurular, 29 Mart 2021 tarihi saat 14.00’da başlayıp 9 Nisan 2021 tarihi saat 16.00’da sona erecektir.

Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sözlü sınavın yapılacağı yer ve sınav tarihleri Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) duyurulacaktır. Bu duyuru tebligat hükmünde olup ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) ilan edilecek olup bu ilan da tebligat hükmündedir.

Sözlü Sınav Konuları

Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği (50 puan),

Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü (20 puan),

Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),

Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

İlan Uyarısı
Bu ilan (BDDK ön lisans ve lisans mezunu personel alımı: KPSS 70 puan ile başvuru yapılacak!) İlan sitesi üzerinden alıntılanmıştır, BDDK ön lisans ve lisans mezunu personel alımı: KPSS 70 puan ile başvuru yapılacak! ve daha fazla ilana ulaşmak için ilan Web sitesini ziyaret edin. Sitemizdeki BDDK ön lisans ve lisans mezunu personel alımı: KPSS 70 puan ile başvuru yapılacak! ilanı ve benzer bütün ilanlara başvurmak için işkur un websitesini ziyaret edin emekciler.net Sitemizdeki bütün ilanlar bilgilendirme amaçlıdır. Sitemiz üzerinden ilanlara başvuramazsınız. Başvuru için ilan Web sitesini ziyaret edin.

 

YORUMLAR

WORDPRESS: 0