AnasayfaHaber

Validebağ Savunması: “Validebağ adı üstünde koru, Millet Bahçesi olmaz, olmayacak!”

Validebağ Savunması: “Validebağ adı üstünde koru, Millet Bahçesi olmaz, olmayacak!”

Doğa savunucuları, 1. derece doğal ve tarihsel sit alanı olan Validebağ Korusu’nun neden Mille

Basın ve ifade özgürlüğünü yok etme girişimi: Emniyet’in “delil karartma genelgesi” Anayasa’ya ve uluslararası sözleşmelere aykırı
Kıbrıs’ın güneyi ve kuzeyi eş zamanlı seslendi: “Bölünme buraya gadar! Faşizme karşı omuz omuza!”
İkizdere’de direniş 8. gününde: Nöbet devam ediyor, iş araçları bugün gelmedi

Doğa savunucuları, 1. derece doğal ve tarihsel sit alanı olan Validebağ Korusu’nun neden Millet Bahçesi olamayacağını, Üsküdar Belediyesi önünde yaptıkları basın açıklamasıyla anlatarak projenin iptali için dilekçe verdi

Validebağ Savunması: “Validebağ adı üstünde koru, Millet Bahçesi olmaz, olmayacak!”

Validebağ Savunması, 1. derece doğal ve tarihsel sit alanı olan Validebağ Korusu’na yapılmak istenen projenin uygulanması halinde Validebağ Korusu kendisini yenileme kapasitesini ve Koru niteliğini kaybedeceğini ve şehrin içine sıkışmış diğer parklardan farksız bir hale geleceğini söyleyerek projenin iptali için belediyeye dilekçe verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 26 Mart 2020’de Validebağ Korusu’nun Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı’na tahsisli alanların dışında kalan 261 bin m² ‘lik kısmını Üsküdar Belediyesi’ne 2 yıl süre ile tahsis etmişti. Tahsis gerekçesinin “doğal yapısının korunarak düzenleme ve bakımının yapılması” olarak tanımlanmasına rağmen Ocak 2021’de Üsküdar Belediyesi “Validebağ Korusu Millet Bahçesi Peyzaj Uygulama Projesi” isimli bir proje açıklayarak tanıtımına başlamıştı.

Buna karşın, Validebağ Korusu’nun park ya da bahçe olmadığını söyleyen Validebağ Savunması gönüllüleri, Üsküdar Belediye başkanı Hilmi Türkmen’in Validebağ’ı dönüştürmek istediğini söylediği Nakkaştepe arazisiyle kıyaslanamayacağını, Validebağ Korusu’nun 1. derece doğal ve tarihsel sit alanı olduğunu hatırlatarak açıklama yaptı.

Validebağ Savunması gönüllüleri, projenin neden uygulanmaması gerektiğini nedenleri ile birlikte şöyle açıkladı:

  • Park ve Koru farklı statülerde ve farklı mevzuata tabidirler. Validebağ Korusu doğal yeşil alan statüsüne sahiptir. Parkların sınırları, yerleri, büyüklükleri mevzuat gereği değişebilir ve mevzuata göre tasarlanır. Koru ve Korunan Alanlarda ise tasarım yapılmaz, doğallığı muhafaza edilir.
  • Validebağ Korusu 1999’dan beri 1. derece doğal SİT alanıdır.
  • Üsküdar Belediyesinin duyurduğu proje, 2018 yılında dönemin İBB tarafından açıklanan “Millet Bahçesi” projesiyle neredeyse birebir aynıdır ve Validebağ Gönüllüleri Derneği’nin, bu projeye karşı İdare Mahkemesine açtığı, bizim de yurttaş olarak müdahil olduğumuz dava henüz sürmektedir.
  • İstanbul, kuş göç yolları üzerindedir. Validebağ Korusu’nda 130 kuş türü tespit edilmiştir. Kamunun biyolojik çeşitliliği koruma yükümlülüğü vardır. Yani Validebağ Korusu’nun doğal ekosistemini korumak Üsküdar Belediyesinin de görevidir.
  • Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, İBB Meclisince Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmiş ancak henüz askıya çıkarılmamıştır. Halen Validebağ Korusu için onaylı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı yoktur. Plansız doğal SİT alanında yapılacak her düzenleme inşai faaliyet sayılır ve suç teşkil eder.

“Millet Bahçesi Peyzaj Uygulama Projesini incelediğimizde gördük ki yaratacağı tahribatla Koru’nun yok oluşuna neden olacaktır” diyen doğa savunucularının tespitleri şöyle:

  • Peyzaj projesinde detayı verilen doğal granit alanın 14.376 m² ve otopark alanı 2.736 m²’nin altına yapılacak olan 15 cm betonarme döşeme için kullanılacak beton miktarı bile 2.567 m³tür. Bu yalnızca bu uygulamalar için yaklaşık 256 beton mikserinin Koru’ya girmesi demektir.
  • Validebağ Korusu’nda yapılması öngörülen ve projelendirilen “Millet Bahçesi” girişimi ile aydınlatma direkleri, kablo ve boru kanalları da hesaba katıldığında 37.577 m² alanın betonlaştırılacağı görülüyor. Aydınlatma direkleri ve kablo kanalları için yapılacak kazilardan çıkan toprağın 40 cm kalınlığında serilmesi, futbol sahasına yapılacak basamaklı seyir yeri ile inşaat malzemelerinin konulacağı alanlar, kazı makinaları ile materyal nakledecek kamyonların manevra alanları, park edilecekleri alanlar da hesaba katıldığında en az 140.000 m² (140 dekar) alan tahrip edilecektir.
  • Bu, Koru’nun tamamının % 40’ına, Üsküdar Belediyesine tahsisli alanın ise %50’sinden fazlasına eşittir. Bu projenin uygulanması halinde Validebağ Korusu kendisini yenileme kapasitesini ve Koru niteliğini kaybedecek, şehrin içine sıkışmış diğer parklardan farksız bir hale gelecektir.

Son olarak projenin vereceği zararları anlatan doğa savunucuları “Doğaya ve hukuka aykırı bu projeden derhal vazgeçilmesini talep ediyoruz” diyerek şunları söyledi:

Bu projeyle Koru’nun biyoçeşitliliği ve zenginliğinin yok edilmesi, İstanbul’un tek tük kalmış doğal su toplama havzalarından birinin daha kaybedilmesi, su döngüsünün daha şiddetli biçimde bozulması, İstanbul’un ve bölgenin seller, kuraklık ve sıcak dalgaları gibi aşırı iklim olayları karşısında daha da kırılgan hale gelmesi, İstanbul’un ve bölgenin ısı adası etkisinin ve hava kirliliğinin artması yalnızca Koru’nun çevresinde yaşayan bizler değil, tüm İstanbullular için hak ihlâli anlamına geliyor. Tüm bu saydığımız nedenlerle Üsküdar Belediyesinin “Validebağ Korusu Millet Bahçesi Peyzaj Uygulama Projesi”nin ve olası benzer projelerin iptali gerekmektedir.

Yurttaşlar olarak doğal ve kültürel varlığıyla eşsiz olan Validebağ Korusu’nun doğal haliyle korunması, bakım ve temizliğinin yapılması konusunda Üsküdar Belediyesinin üzerine düşen görevleri yerine getirmesini; yaşama, doğaya ve hukuka aykırı bu projeden derhal vazgeçilmesini talep ediyoruz.

Emekciler.net

YORUMLAR

WORDPRESS: 0