AnasayfaHaber

Toplumsal Hukuk’tan pandemide emek raporu

Toplumsal Hukuk’tan pandemide emek raporu

Toplumsal Hukuk Emek ekibi tarafından pandemide emeğin bir yılının değerlendirildiği rapor yay

Boğaziçi Üniversitesi’nde akademisyenlerin nöbeti 81. gününde
Aydın’da Fırat Delikanlı isimli erkekten homofobik nefret saldırısı
Oyak Renault bir kez daha üretimi durduruyor

Toplumsal Hukuk Emek ekibi tarafından pandemide emeğin bir yılının değerlendirildiği rapor yayımlandı. Rapor, “Pandemide Emeğin Bir Yılı” başlığını taşıyor

Toplumsal Hukuk’tan pandemide emek raporu

Toplumsal Hukuk Emek ekibi tarafından pandemide emeğin bir yılının değerlendirildiği rapor yayımlandı. Rapor, “Pandemide Emeğin Bir Yılı” başlığını taşıyor.

Üç başlıktan oluşan raporun birinci başlığında, pandemi döneminde iktidar tarafından alınan sözde önlemler, bu önlemlerin emekçileri koruyup korumadığı, pandemi dönemindeki iş cinayetleri, işten çıkarma yasağına karşı işverenler tarafından kullanılan Kod-29 hilesi irdelenirken, ikinci başlıkta pandemi döneminde ev içi ücretsiz emeğin artışı ve sonuçları, özelde mülteci kadınların emek sömürüsündeki derinleşme ve verilerle pandemi dönemindeki kadın emeği irdelenmekte, üçüncü ve son başlıkta ise pandemi koşullarının yarattığı yoksulluk ile birlikte artan çocuk işçiliği irdeleniyor.

Raporun giriş bölümünde şu değerlendirmelere yer verildi:

2020 yılında başlayan COVID-19 pandemisi döneminde ülkemizde alınan sözde tedbirler ile emekçiler çalışmaya yani ölüme mahkum edilmiştir. Bu süreçte çocuk işçiliği ve çocuk emeği sömürüsü artmıştır. Kadınların ev içi ücretli-ücretsiz emek sömürüsü derinleşmiş, mülteci kadınlar ekonomik krizin ilk kurbanlarından olmuştur. Alınan tedbirler/önlemler emekçileri hiçbir zaman kapsamamış, emekçilere yönelik teşvikler insani yaşam koşullarının altında kalmıştır. Bu dönemde işsizlik ödeneği işverenlere sermaye olarak dağıtılmış, işten çıkarma yasağı getirilmesine karşın işverenler Kod-29 hilesine başvurmuş, iktidar ise bu hileyi görmezden gelmiştir. Öyle ki işçiler işyerlerinde COVID-19 virüsüne maruz kalıp hayatlarını kaybetmesine rağmen COVID-19 iş kazası/meslek hastalığı olarak tanımlanmamıştır.

Her bölümün sonunda taleplerin yer aldığı raporun sonuç bölümünde ise şu ifadeler yer aldı:

Emek örgütleri COVID-19 salgın sürecinin başından itibaren salgının salgının önlenmesi için tam kapanma talebini, herkes için aşı ve temel ücret talebini, COVID-19’un meslek hastalığı ve iş kazası sayılması talebini ifade ettiler. Yukarıdaki sınırlı verilerle de görüldüğü üzere bu taleplerin hiçbiri bugüne kadar karşılanmamış ve salgın bir işçi sınıfı hastalığına dönüştürülmüştür. Emeğin haklarının güvencesi örgütlü gücüdür. Emeğin haklarını savunmaya devam edeceğiz.

Yaşasın 1 Mayıs!

“Pandemide Emeğin Bir Yılı Raporu”nun tamamını indirmek/okumak için tıklayınız!

Emekciler.net

YORUMLAR

WORDPRESS: 0