AnasayfaHaber

SES: “Aile Sağlığı Merkezlerinde vekil ve sözleşmeli olarak çalışan ebe ve hemşirelere kadro verilsin”

SES: “Aile Sağlığı Merkezlerinde vekil ve sözleşmeli olarak çalışan ebe ve hemşirelere kadro verilsin”

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) 21-28 Nisan Ebeler Haftası, 5 Mayıs Dünya E

ODTÜ’de öğrencilerin gece kampüse girmesi yasaklandı: “Baskılarınızdan korkmuyoruz, yılmıyoruz”
Mahkemeden Ömer Faruk Gergerlioğlu için tahliye kararı
Antalyalı çiftçiler ürünlerini satamadıkları için döktü: Pazar yerlerine haftada bir gün izin verildi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) 21-28 Nisan Ebeler Haftası, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü ve 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü kapsamında basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın açıklamasını Genel Kadın Sekreteri Gönül Adıbelli okudu. Açıklamada ebe ve hemşirelerin çalışma koşullarına ilişkin bir dizi talebe yer verildi

SES: “Aile Sağlığı Merkezlerinde vekil ve sözleşmeli olarak çalışan ebe ve hemşirelere kadro verilsin”

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) 21-28 Nisan Ebeler Haftası, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü ve 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü kapsamında basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın açıklamasını Genel Kadın Sekreteri Gönül Adıbelli okudu.

Açıklamada, ebe ve hemşirelerin çalışma koşullarına ilişkin bir dizi talep yer aldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bu yıl Ebeler ve Hemşireler Haftasını salgının yarattığı olumsuzluklar, derinleşen ekonomik kriz, artan yoksulluk ve yaşanan intiharlar, antidemokratik uygulamalar ve artan baskılarla karşılıyoruz ne yazık ki. Salgın kontrolden çıktı. Ebe ve hemşireler olarak biz de salgını yönetemeyen yöneticilerimizin yol açtığı sonuçların diyetini ödüyoruz. Artan iş yükümüz, angarya çalışma, mobbing, şiddet ve değersizleştirilme nedeni ile sağlık ve sosyal hizmet üretirken tükeniyor ve ölüyoruz. Normalleşme adı altında alınması gereken tedbirlerin toplumun bir kesimi lehine göz ardı edilerek, her şey normalmiş görüntüsü verildi.  Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin çalışma koşullarını, sosyal, ekonomik ve psikolojik durumlarını güçlendirilmesi,  işyerlerinde korunması, gözetilmesi ve güvenliklerinin sağlanması gerekiyor. Hem Ebe-Hemşireler olarak hem de sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak tekrarladığımız tükenmişlik duygusunun yanı sıra değersizleştirilme duygusu ile de karşı karşıyayız.  Bir yıldan uzun süredir sağlık ve sosyal hizmet emekçileri plansızlık ve atılmayan adımlar nedeniyle aile yaşantılarında sorun yaşamakta, özellikle ebe ve hemşireler çalışma alanları nedeni ile çocuklarının velayetlerinin bile söz konusu olduğu durumlar ve ev içinde artan bakım yükü altında ezilme noktasına gelmişlerdir.

SES’in ebe ve hemşirelere dair talepleri ise şöyle:

 1. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yasası kaldırılsın, ebe ve hemşirelerin işlerine başlatılması;
 2. KHK ile işlerine son verilen tüm sağlık ve sosyal emekçileri işlerine iade edilmeli;
 3. Ebelik ve hemşirelik mesleği ağır ve tehlikeli işler kapsamında olmasından dolayı yıpranma payı yasası geçmiş yılları kapsayacak şekilde ve fiili çalışma şartı kaldırılarak yeniden düzenlenmeli;
 4. Performansa dayalı ücretlendirmeden vazgeçilerek temel ücretin yoksulluk sınırı üzerinde olması ve yapılan/yapılacak tüm ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması
 5. Esnek kuralsız çalışma, iş yerlerinde maruz kaldığımız her türden riske karşı; iş güvencesi, can güvencesi, güvenli çalışma koşullarının sağlanması;
 6. Ebe-hemşire ve sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak yıllardır talep ettiğimiz ek göstergenin 3600 den başlatılarak kademelendirilmesi;
 7. İşyerlerinde şiddet, mobbing ve tacize karşı önleyici uygulamalar yaygınlaşmalı ve hukuki yardımdan kadro durumuna bakılmaksızın istisnasız tüm çalışanların yararlandırılması;
 8. Her iş yerinde 7 gün 24 saat açık, ücretsiz, nitelikli ve anadilinde kreş hizmeti sunulması;
 9. İşyerlerinde kadrolaşma ve baskıya son verilmesi;
 10. Ebelik ve hemşirelik mesleği özgün birer meslek olduğu için görev tanımı ve yetkilerinin belirlenmesi, uzmanlaşmaları önündeki engellerin kaldırılması;
 11. Ebelik ve hemşirelik mesleğinin yardımcı sağlık elemanı/Aile sağlığı elamanı sınıfından çıkarılacak düzenlemelerin yapılması;
 12. İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına gereken önemin verilmesi, Covid­-19 tanısı alan sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin illiyet bağı aranmaksızın iş kazası ve meslek hastalığı sayılması;
 13. Ebe ve hemşirelik mesleğindeki açığın 4B, 4C, 4D, Taşeron, vekil, sözleşmeli, ücretli olarak değil güvenceli iş, kadrolu istihdam ile giderilmesi;
 14. Pandemi döneminde ebe ve hemşirelere dayatılan kurum içi yer değişikliğine son verilmesi;
 15. ASM’lerde vekil ve sözleşmeli olarak çalışan ebe ve hemşirelerin kadroya alınması;

Emekciler.net

YORUMLAR

WORDPRESS: 0