AnasayfaHaber

Bu sefer de Biden’ın “soykırım” sözü vesile oldu: CHP ve İyi Parti, AKP ve MHP’nin yanında; HDP dışarıda…

Bu sefer de Biden’ın “soykırım” sözü vesile oldu: CHP ve İyi Parti, AKP ve MHP’nin yanında; HDP dışarıda…

Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile iradesi hiçe sayılarak, iktidar partileri tarafından iç tüzüğü çiğnenerek fiilen yok hükmün

İSİG Meclisi’nden Kod-29 Raporu: Salgının yönetimi ve işçiye harcanmayan kamu kaynakları
Şenyaşar: Savcı 23 kişiyi tespit etti, neyi bekliyorsunuz?
AYM Cizre bodrumlarına ilişkin yapılan başvuruyu reddetti

Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile iradesi hiçe sayılarak, iktidar partileri tarafından iç tüzüğü çiğnenerek fiilen yok hükmünde olan Meclis yine AKP iktidarının Millet İttifakı’nı yanına alıp HDP’yi hedef haline getirecek şekilde dışarıda bıraktığı bir hamleye sahne oldu

ABD Başkanı Joe Biden’ın 24 Nisan mesajında “Ermeni Soykırımı” ifadesini kullanması üzerine TBMM’de Biden’ı kınayan ortak bir bildiri yayımlandı.

TBMM Genel Kurulu’nda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un imzasını taşıyan bildiri okunarak oylamaya sunuldu. Bildiriye AKP, CHP, İyi Parti ve MHP grupları kabul oyu, HDP grubu ret oyu verdi.

Böylece Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile iradesi hiçe sayılarak, iktidar partileri tarafından iç tüzüğü çiğnenerek fiilen yok hükmünde olan Meclis yine AKP iktidarının Millet İttifakı’nı yanına alıp HDP’yi hedef haline getirecek şekilde dışarıda bıraktığı bir hamleye sahne oldu.

Ortak bildiri şöyle:

“ABD Başkanı Joe Biden’ın 24 Nisan 2021 tarihli açıklamasıyla 1915 Olaylarına ilişkin Ermeni lobilerinin iddialarını içeren tezleri sahiplenmesini, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak esefle ve şiddetle kınıyor, tarihin siyasi saiklerle tahrifinden başka anlam taşımayan bu temelsiz iftiraları en güçlü şekilde reddediyoruz. Tarihi konularda hüküm vermeye hukuken ve ahlaken yetkisi bulunmayan ABD Başkanı’nın yaptığı bu açıklama, nezdimizde yok hükmündedir.

Birinci Dünya Savaşı şartlarında yaşanan, Osmanlı Devleti’nin Türk ve Ermeni halkları için trajik sonuçlar doğuran olaylardan 106 yıl sonra böyle sorumsuz bir açıklamanın yapılmasının sebebi, değişen tarihi belgeler ya da uluslararası hukuk normları değil, bugünün küçük çıkar hesaplarında boğulmuş ABD Yönetimi’nin radikal Ermeni lobilerinin baskısına boyun eğmesidir. Tarihi gerçeklerle bağdaşmayan bu açıklama, halklar arasında yakınlaşmaya hiçbir katkı sağlamayan akıldışı ve sorumsuz bir adımdır.

Türkiye, 1915 Olaylarının bağımsız uzmanlar ve tarihçiler tarafından araştırılmasını savunmuş, bu amaçla 2005 yılında Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önermiş ve arşivlerini tüm dünyaya açmıştır. Türkiye’nin bu kadar açık, kendinden ve tarihinden emin, işbirliğinden yana ve bilimsel gerçeklerin ortaya çıkmasını arzulayan tavrının altında, 1915 Olaylarının gelişim sürecini ve sonuçlarını yakinen bilmesi, uzak ve yakın geçmişinde hiçbir zaman belli bir halka toptan düşmanlık yapmamış olmasının özgüveni vardır. Bu bağlamda, hiçbir politikacının ve hükümetin, tarihinin araştırılmasından kaçınmayan, tam tersine 1915 Olaylarına ilişkin münferiden ya da birlikte yapılacak tüm araştırmaları destekleyen Türkiye’ye söyleyecek sözü olamaz.

‘Soykırım’, kapsamı son derece belirli, kullanımı çok somut şartlara bağlanmış bir uluslararası hukuk kavramıdır. Açıkça tanımlanmış bir suçlamaya işaret eden bu kavramın tahakkuku, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesinde belirtildiği üzere, yalnızca yetkili bir mahkeme tarafından hüküm altına alınabilir. 1915 Olaylarının hukuken soykırım olarak tanımlanabilmesi için gereken şartların hiçbiri mevcut değildir. Ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 2015 ve 2017 tarihli kararları da 1915 Olaylarına tarihi bir tartışmanın ötesinde bir anlam atfetmenin mümkün olmadığını açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur. Kaldı ki, sıfatı ve makamı ne olursa olsun, bir siyasetçinin mahkemelerin yetkisinde olan bir hükmü vermeye kalkışması hukuken ve ahlaken büyük bir sorumsuzluk örneğidir.

Bölgemizde kalıcı ve sürdürülebilir barışın sağlanması, halkların refah ve emniyet içinde yaşaması için samimi gayret göstermek gerekirken, Başkan Biden’ın 1915 Olayları hakkında yaptığı açıklamanın halkları kutuplaştırmaktan, radikal-aşırıcı çevrelerin gündemini desteklemekten ve nefret söylemlerini cesaretlendirmekten başka bir amaca hizmet etmeyeceği açıktır.

Bu çerçevede, Başkan Joe Biden’ I, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan, milletimizin vicdanını derinden yaralayan bu hatalı açıklamasını değiştirmeye, başta Türk ve Ermeni halkları olmak üzere bölge halkları için barış, istikrar ve güven içinde yaşama çabalarını desteklemeye ve ikili ilişkilerimiz üzerinde kaçınılmaz olarak olumsuz etkiler yapacak bu karardan geri dönmeye davet ediyoruz.

101’inci açılış yıldönümünü gururla idrâk etmekte olduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi, kimden ve nereden gelirse gelsin aziz milletimize ve ülkemize yönelik her türlü haksız söylem ve davranış karşısında milli onurumuzdan, bağımsızlığımızdan ve her safhasıyla iftihar ettiğimiz tarihimizden yana tavır almayı sarsılmaz bir azim ve kararlılıkla sürdürecektir.

ABD Başkanı Joe Biden’ın 24 Nisan 2021 tarihli açıklamasının kınanması, reddedilmesi ve yok hükmünde sayılmasına dair bu bildirinin oylanarak kabul edilmesi ve alınan kararın Resmi Gazete’de yayımlanması hususunu Genel Kurulun tasviplerine arz ederim.”

Emekciler.net

YORUMLAR

WORDPRESS: 0